Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Boronów pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Aniela Frania, Jarosław Gałka, Robert Hucz, Bogdan Hutsz, Irena Kozak, Barbara Kożuch, Wioleta Lipka, Aleksander Malcher, Aleksandra Małysa, Grzegorz Mercik, Krystyna Nowak, Teresa Paprotny, Ilona Robok, Antoni Stroba, Marian Ślęzok


Głosowanie zakończono w dniu: 27 maja 2019, o godz. 17:40

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2019-06-03 09:00:02