Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych i opłaty targowej oraz ustalenie wynagrodzenia za inkaso.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Aniela Frania, Jarosław Gałka, Robert Hucz, Bogdan Hutsz, Irena Kozak, Barbara Kożuch, Wioleta Lipka, Aleksander Malcher, Aleksandra Małysa, Grzegorz Mercik, Teresa Paprotny, Ilona Robok, Antoni Stroba, Marian Ślęzok

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Krystyna Nowak


Głosowanie zakończono w dniu: 27 maja 2019, o godz. 17:36

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2019-06-03 08:59:28