Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Boronów

Kolorowy pasek

Obsługa Rady Gminy i Oświata

 Obsługa Rady Gminy  i Oświata

Pracownik odpowiedzialny:
  Ewa Stefanik

 Kontakt: ul. Dolna 2, 42-283 Boronów

e-mail: ewas@boronow.pl

tel.: (034) 3539-100 w 14

Zakres obowiązków:

Do zadań samodzielnego stanowiska d/s obsługi Rady Gminy i oświaty należy  w szczególności:

1.    Organizacyjno-techniczna  obsługa  prac Rady i  jej komisji:

1) przygotowanie materiałów,

2) wysyłanie zawiadomień o sesjach i posiedzeniach,

3) protokołowanie sesji i posiedzeń,

2.    Prowadzenia rejestru uchwał Rady.

3.    Prowadzenie korespondencji Rady.

4.    Prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta Gminy.

5.    Przekazywanie właściwym referatom i stanowiskom uchwał Rady, wniosków komisji oraz zarządzeń Wójta.

6.    Przekazywanie uchwał Rady organom nadzoru oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

7.    Przekazywanie właściwych  zarządzeń Wójta organom nadzoru.

8.    Rejestracja i przekazywanie interpelacji radnych odpowiednim referatom i samodzielnym stanowiskom.

9.    Udostępnianie obywatelom dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez Radę, w tym protokołów z sesji Rady i posiedzeń komisji.

10.              Prowadzenie rejestru przepisów prawa miejscowego.

11.              Prowadzenie zbioru aktów prawnych.

12.              Przekazywanie do powszechnej wiadomości aktów prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy.

13.              Kompletowanie i przechowywanie aktów normatywnych oraz zbioru przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

14.              Organizowanie wyborów sołtysów i rad sołeckich.

15.              Prowadzenie dokumentacji z zakresu przynależności Gminy do związków międzygminnych, stowarzyszeń, fundacji.

16.              Nadzór nad aktualizacją tablic informacyjnych i wywieszek informacyjnych Urzędu,

17.              Gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących gminę na zewnątrz.

18.              Przygotowywanie i prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie materiałów promocyjnych i informacyjnych m.in.  biuletynu gminnego i jego kolportażu.

19.              Koordynacja działań dot. wykonania serwisu zdjęciowego wydarzeń kulturalnych i promocyjnych Gminy.

20.              Organizacja i nadzór nad działalnością szkół i przedszkola, w tym m.in.:

1)      opracowywanie projektów aktów prawnych normujących sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa oświatowego,

2)      prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli, w tym m.in.;

3)      przygotowanie do przeprowadzenia  egzaminów  dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

4)      przygotowanie  decyzji o  nadaniu lub nie nadaniu  stopnia awansu zawodowego,

5)      prowadzenie rejestru wydanych decyzji,

6)      coroczna analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli; przygotowanie sprawozdania  dla  RIO, związków  zawodowych , dyrektora  szkoły,

7)      przygotowanie do przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora szkoły,

8)      analiza i przygotowanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych przedszkola i szkół.

21. Nadzór i kontrola spełniania obowiązku  nauki.

22. Prowadzenie spraw dofinansowania kształcenia zawodowego młodocianych.

23. Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w  czasie przewozu do najbliższej  szkoły.

24. Uzgadnianie ze związkami zawodowymi aktów prawnych związanych z oświatą i edukacją.

25. Przygotowywanie w terminie do dnia 31 października informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminów i przedstawianie jej Radzie Gminy.

26. Prowadzenie w formie elektronicznej Systemu Informacji Oświatowej obejmującego bazę danych oświatowych Gminy.

27. Prowadzenie ewidencji placówek publicznych i niepublicznych.

28. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji do szkół i placówek niepublicznych.

29. Załatwianie indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne);

1)      przyjmowanie wniosków wraz z zaświadczeniami,

2)      zbieranie opinii dyrektora szkoły,

3)      weryfikacja rachunków,

4)      przygotowanie projektów decyzji administracyjnych,

5)      sporządzenie listy wypłat,

6)      prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu nienależnie pobranego  stypendium.

 

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy Boronów
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Koczyba
Data wprowadzenia:2007-08-20 15:30:11
Opublikował:Mariusz Koczyba
Data publikacji:2007-08-24 13:14:46
Ostatnia zmiana:2018-08-07 10:41:27
Ilość wyświetleń:2888

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij