Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Boronów

Kolorowy pasek

Gospodarka komunalna i zamówienia publiczne

Gospodarka komunalna i zamówienia publiczne 

Pracownik odpowiedzialny:
Bożena Twarkowska

e-mail: bozenat@boronow.pl

Kontakt: ul. Dolna 2, 42-288 Boronów
Tel.: 034 3539-100 w. 23


Zakres obowiązków:

 

1)      prowadzenie spraw zamówień publicznych gminy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym m.in.;

a)       prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

b)       przygotowanie dokumentacji przetargowej,

c)       przesyłanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej i  tablicy ogłoszeń gminy,

d)       prowadzenie prac związanych z wyborem wykonawcy lub dostawcy,

e)       przygotowywanie projektów umów,

f)       przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji dot. udzielanych zamówień publicznych od momentu ich wszczęcia do zakończenia.

2)      opracowywanie rocznych planów remontowych i inwestycyjnych w zakresie rzeczowym i finansowym,

3)      koordynowanie opracowania projektów budowlano-wykonawczych wraz z częścią kosztorysową oraz decyzją o pozwoleniu na budowę,

4)      wykonywanie zadań inwestycyjnych w zakresie melioracji, sieci kanalizacyjnej  i przepompowni;

a)     opracowywanie rocznych planów remontowych i inwestycyjnych w zakresie rzeczowym i finansowym,

b)    współpraca z wykonawcami i inspektorami nadzoru celem jak najlepszej realizacji inwestycji i remontów,

c)     udział w komisjach wprowadzania na budowę i odbioru inwestycji ( w tym odbiorów częściowych i odbioru końcowego),

d)    współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną, Strażą Pożarną, PIP w zakresie uzgodnień oraz przekazania obiektu inwestycyjnego do użytkowania,

e)     rozliczenie rzeczowo – finansowe zadań inwestycyjnych, sporządzanie okresowych analiz, sprawozdań z realizacji umowy,

f)       nadzór nad terminem realizacji umów dot. inwestycji i remontów,

g)    weryfikowanie pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym faktur i wszelkich operacji związanych z prowadzonymi  inwestycjami i remontami,

5) wnioskowanie zmian ewidencji urządzeń melioracji szczegółowych,

6) nadzór nad przepustami związanymi z ciekami wodnymi oraz zarurowanymi potokami  i rowami,

7) prowadzenie przeglądów urządzeń melioracji szczegółowych i wnioskowanie robót konserwacyjnych,

8) prowadzenie robót pomiarowych (niwelacja) tras rowów i kanałów,

9) uzgadnianie dokumentacji w zakresie renowacji cieków wodnych – rowy, potoki,

10) nadzorowanie  robót renowacyjnych rowów,

11)prowadzenie uzgodnień inwestycyjnych kolidujących z urządzeniami melioracji szczegółowych,

12) koordynowanie i nadzór działań w zakresie odprowadzania ścieków;

a)      utrzymywanie i eksploatacja sieci kanalizacyjnej i przepompowni,

b)      wydawanie warunków technicznych przyłączeń do sieci kanalizacyjnej,

c)      odbiór i przejmowanie przyłączy kanalizacyjnych,

d)      podejmowanie działań w zakresie usuwania awarii na sieci kanalizacyjnej lub przepompowni,

13) prowadzenie spraw związanych  z remontem dróg dojazdowych do pól:

a)      sporządzanie wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu rolnictwa,

b)      pełne rozliczenie prowadzonej modernizacji,

14) prowadzenie spraw związanych z aktywizacją zawodową i restrukturyzacją rolnictwa,

15) współpraca z rolnikami i organizacjami rolniczymi,

16) przyjmowanie zeznań świadków w sprawach  zatrudnienia w przypadku braku takich   dokumentów,

17) wydawanie zaświadczeń w oparciu o zeznania świadków,

18) wykonywania zadań  związanych z zabezpieczeniem przed skutkami klęsk żywiołowych,

19) ochrona zwierząt  i zwalczanie zaraźliwych chorób zwierząt,

20) rejestracja i wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów z wykazu ras psów uznawanych za agresywne,

21) prowadzenie spraw z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi,

22) wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie;

a)     ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

b)     prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

23) opiniowanie rocznych planów łowieckich,

24) współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu łowieckim obszarów Gminy,

25) prowadzenie mediacji dla polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego wynagradzania szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną,

26) wykładanie projektów planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa do wglądu w siedzibie Urzędu,

27) szacowanie szkód łowieckich.

 

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Koczyba
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Koczyba
Data wprowadzenia:2011-10-20 14:05:41
Opublikował:Mariusz Koczyba
Data publikacji:2011-10-20 14:24:23
Ostatnia zmiana:2019-09-03 09:44:31
Ilość wyświetleń:1858

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij